Home СЕО. Зміни до ГенПлану с.Рожни

СЕО. Зміни до ГенПлану с.Рожни

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальним планом території окремих частин населеного пункту села Рожни Броварського району Київської області»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Зазимська сільська рада оприлюднює Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальним планом території окремих частин населеного пункту села Рожни Броварського району Київської області».

Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальним планом території окремих частин населеного пункту села Рожни Броварського району Київської області». Обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови, використання території населеного пункту в інтересах громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: орган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Передбачувану процедуру громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: з 06.02.2023 по 20.02.2023;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: в приміщені Зазимської сільської ради за адресою: вул. Широка, 6, с. Зазим’я, Броварський район, Київська обл., 07415, а також на офіційному сайті https://zotg.gov.ua протягом 15 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Зазимська сільська рада за адресою: вул. Широка, 6, с. Зазим’я, Броварський район, Київська обл., 07415.

Електронна адреса: zotg@ukr.net

Строк: з 06.02.2023 по 20.02.2023;

Відповідальна особа: староста с. Рожни – Кабиш В.М.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: у приміщені Зазимської сільської ради за адресою вул. Широка, 6, с. Зазим’я, Броварський район, Київська обл., 07415.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту документу «Внесення змін до Генерального плану поєднаного з детальним планом території окремих частин населеного пункту села Рожни Броварського району Київської області» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

ЗАЯВА СЕО ВЗ ГП Рожни

Дата

Лют 20 2023
Expired!
Меню