Home СЕО_Генплан с. Пухівка

СЕО_Генплан с. Пухівка

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану поєднаного з детальними планами території окремих частин населеного пункту с. Пухівка Броварського району Київської області»

 Повна назва документа державного планування (далі ДДП), що пропонується та стислий виклад його змісту – згідно з рішенням Зазимської сільської ради Броварського району Київської області від 09.11. 2023 р. №3923-66 та на виконання ст. 19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» триває розробка документа державного планування (далі – ДДП) «Внесення змін до генерального плану поєднаного з детальними планами території окремих частин населеного пункту с. Пухівка Броварського району Київської області», який на вимогу ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» потребує проходження процедури стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО). Внесення змін до генерального плану є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту та розробляється і затверджується в інтересах мешканців с. Пухівка з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП – Зазимська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 02.05.2024 р. і триває до 16.05.2024 р. включно;

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень до заяви про визначення обсягу СЕО у період проведення громадських обговорень у письмовому вигляді на поштову адресу та в ел. вигляді на ел. пошту Зазимської сільської ради;

в) необхідність проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу СЕО: відсутня;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися із заявою про визначення обсягу СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – Зазимська сільська рада; із заявою про визначення обсягу СЕО можливо ознайомитись на офіційному сайті сільської ради;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса та строки подання зауважень та пропозицій – Зазимська сільська рада; поштова адреса: 07415, Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’я, вул. Широка, 6; електронна адреса: doc@zotg.gov.ua; строки подання зауважень і пропозицій: від 02.05.2024 р. до 16.05.2024 р. включно;

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП: Зазимська сільська рада;

  • необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту ДДП: відсутня.

Заява про визначення обсягу СЕО

Дата

Тра 16 2024
Expired!
Меню