Повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

1. Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
«НікСнейлФарм».

2. Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «НікСнейлФарм».

3. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 38659727.

4. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 07411, Київська обл., Броварський р-н, с.Літки, с/р Літківська, масив Старосілля, вул. Літківький шлях, 12.

5. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 07411, Київська обл., Броварський рн, с. Літки, с/р Літківська, масив Старосілля, вул. Літківький шлях,12.

6. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту, Відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди № 108 від 09.03.2006, об’єкт належить до третьої групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходів щодо скорочення викидів не розробляються.

7. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планової діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Виробнича діяльність яку здійснює ТОВ «НікСнейлФарм» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про ОВД» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 No 1010 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1121 від 30.09.2022) «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає
оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

8. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «НікСнейлФарм», що спеціалізується на сезонному вирощуванні та продажі равликів.

9. Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території ТОВ «НікСнейлФарм» виявлено 4 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (4 організованих). Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,004766 т/рік, оксиду азоту – 0,019372 т/рік, оксиду вуглецю – 0,017031 т/рік, діоксиду сірки – 0,002425 т/рік, неметанових легких органічних сполук (НМЛОС) – 0,000003 т/рік. Валові викиди парникових газів в атмосферне повітря для підприємства становлять: діоксиду вуглецю – 2,092332 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,017852 т/рік, метану – 0,022316 т/рік.

10.Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 448 від 27.06.2023р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

11.Перелік заходів щодо скорочення викидів: Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 448 від 27.06.2023р. заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

12.Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають вимогам діючого законодавства України, зокрема наказам Мінприроди № 309 від 27.06.2006р., № 541 від 22.10.2008р., №260 від 01.07.2015р зі змінами та доповненнями.

13. Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в Київську обласну військову адміністрацію (КОДА) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11, 286-81-05, e-mail: doc@koda.gov.ua.

Попередній запис
Декларування доходів громадян: Право на податкову знижку
Наступний запис
Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Вам також може сподобатися
Меню