Home Повідомлення про СЕО земельної ділянки в с.Зазим’я (24,4 га)

Повідомлення про СЕО земельної ділянки в с.Зазим’я (24,4 га)

Повідомлення
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Детальний план території земельних ділянок  площею 24,40 га (кадастрові номери: 3221282801:02:009:0094, 3221282801:02:010:0001) для розміщення садибної житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в с. Зазим’я Броварського району Київської області»

 Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Зазимська сільська рада оприлюднює Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «Детальний план території земельних ділянок  площею 24,40 га (кадастрові номери: 3221282801:02:009:0094, 3221282801:02:010:0001) для розміщення садибної житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в с. Зазим’я Броварського району Київської області».

Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Детальний план території земельних ділянок  площею 24,40 га (кадастрові номери: 3221282801:02:009:0094, 3221282801:02:010:0001) для розміщення садибної житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в с. Зазим’я Броварського району Київської області». Необхідність розроблення детального плану обумовлена визначенням планувальної організації та функціонального зонування, організацією транспортного і пішохідного руху, визначенням планувальних обмежень використання території, забезпеченням екологічних умов використання запроектованої території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:орган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Передбачувану процедуру громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: з 26.11.2021 по 10.12.2021;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: у приміщенні  Зазимської сільської ради за адресою: 07415, вул. Широка, 6, с. Зазим’є, Броварського району Київської області, а також на офіційному сайті  (https://zotg.gov.ua/)  протягом 15 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:  приміщення Зазимської сільської ради  за адресою: 07415, вул. Широка, 6,  с. Зазим’є, Броварського району Київської області.

Електронна адреса: zotg@ukr.net

Строк: з  26.11.2021 по 10.12.2021.

Відповідальна особа – Троценко Ніна Михайлівна.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: приміщення Зазимської сільської ради за адресою: 07415, вул. Широка, 6,  с. Зазим’я, Броварського району Київської області.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту документу «Детальний план території земельних ділянок площею 24,40 га (кадастрові номери: 3221282801:02:009:0094, 3221282801:02:010:0001) для розміщення садибної житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в с. Зазим’я  Броварського району Київської області» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Повідомлення

Заява

Дата

Гру 10 2021
Expired!
Меню