Home Стратегічна екологічна оцінка_зонування с.Погреби

Стратегічна екологічна оцінка_зонування с.Погреби

Повідомлення
про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «План зонування території населеного пункту – села Погреби Броварського району Київської області»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Зазимська сільська рада оприлюднює Заяву про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування – «План зонування території населеного пункту – села Погреби Броварського району Київської області».
Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «План зонування території населеного пункту – села Погреби Броварського району Київської області». Основною задачею плану зонування (зонінгу) є визначення меж зон та підзон з однорідними видами та умовами використання території населеного пункту і встановлення по зонах та підзонах містобудівних регламентів.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:орган згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Передбачувану процедуру громадського обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: з 24.12.2021 по 10.01.2022;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: у приміщенні Зазимської сільської ради за адресою: 07415, вул. Широка, 6, с. Зазим’є, Броварського району Київської області, а також на офіційному сайті (https://zotg.gov.ua/) протягом 15 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: приміщення Зазимської сільської ради за адресою: 07415, вул. Широка, 6, с. Зазим’є, Броварського району Київської області.
Електронна адреса: zotg@ukr.net
Строк: з 24.12.2021 по 10.01.2022.
Відповідальна особа – Денисюк Ольга Йосипівна.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: приміщення Зазимської сільської ради за адресою: 07415, вул. Широка, 6, с. Зазим’я, Броварського району Київської області.
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту документу «План зонування території населеного пункту – села Погреби Броварського району Київської області» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Заява_СЕО_зонування с.Погреби

Дата

Січ 10 2022
Expired!
Меню