Home Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм, розроблених ГО соціального спрямування у 2024 році

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм, розроблених ГО соціального спрямування у 2024 році

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями соціального спрямування (осіб з інвалідністю та ветеранів), для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету у 2024 році.

        Зазимська сільська рада оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями соціального спрямування (осіб з інвалідністю та ветеранів)  Броварського району для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету ( далі — Конкурс).

Прийом заявок триватиме до 20 листопада  2023 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до рішення 65 позачергової сесії Зазимської сільської ради VIII скликання від 30.10.2023р. №3843 та з урахуванням Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 (зі змінами та доповненнями).

Метою проведення конкурсу є залучення громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю до життя громади та забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів.

У конкурсі беруть участь громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів, які:

— надали документи, що містять недостовірну інформацію про громадську організацію та інформацію, що міститься в державному реєстрі;

— зареєстровані пізніше, ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу;

— відмовилися від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

— перебувають у стадії припинення діяльності;

— подали конкурсну пропозицію після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі, або в разі ненадання наступних документов:  заяву про участь у конкурсному відборі з визначення інститутів громадянського суспільства, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання  фінансової підтримки з бюджету Зазимської громади (додаток 2); копію рішення органу державної фіскальної служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою; довідку про склад керівного органу громадської організації, завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою; опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації проекту, заходу за формою (додаток 4); інформацію про діяльність громадської організації, про загальну кількість учасників, склад в залежності від категорій учасників (наприклад, ветерани, особи з інвалідністю), досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (додаток 3); інформацію про можливість співфінансування проекту за рахунок власних коштів або інших залучених джерел.

— спрямовують діяльність на підтримку політичних партій або виборної кампанії;

— мають порушення вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді або у 2-х бюджетних періодах.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

— забезпечення статутної діяльності громадських об’єднань;

— надання соціальних послуг ветеранам та особам з інвалідністю для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації тощо;

— інформаційну та культурно-просвітницьку діяльність для ветеранів та осіб з інвалідністю;

–     популяризація здорового способу життя серед населення;

– відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат (вшанування ветеранів та осіб з інвалідністю).

Громадська організація ветеранів та осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

1) забезпечення статутної діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

2) реалізація програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

— проведення заходів, передбачених статутом (засідання ради, правління, конференції, загальні збори);

— проведення заходів з відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат, привітань та вшанування пам’яті ветеранів війни, фізкультурно-оздоровчих заходів, проведення зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості осіб з інвалідністю та/або ветеранів, а також забезпечення участі представників громадської організації у зазначених та аналогічних заходах;

— проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

— розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації осіб з інвалідністю та ветеранів;

3) адміністративні витрати, а саме:

 • оренда приміщень, обладнання, техніки;
 • оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання;
 • оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки;
 • оплата поштових, поліграфічних та інформаційних послуг;

— видатки на оплату послуг залучених спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації заходів на підставі цивільно-правових договорів (не більше 20% загального обсягу);

 • послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету;
 • придбання канцелярських та господарчих товарів, медикаментів, періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та ветеранів;
 • транспортне обслуговування (у тому числі оренда транспортних засобів) для проведення заходів;
 • здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів”;
 • оплату відряджень працівників громадського об’єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Не можуть бути підтримані проекти (проекти, заходи):

— виконання (реалізація) програм (проектів, заходів) за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів;

— оплату посередницьких послуг;

— придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, транспортних засобів тощо;

— оплата банкетів та фуршетів.

— виконання (реалізацію) заходів, метою яких є отримання прибутку.

Загальний фонд конкурсу визначається відповідно до затвердженого бюджету на 2024 рік.

Максимальна сума фінансової підтримки інституту громадянського суспільства соціального спрямування не може перевищувати:

— для громадських організацій – від 50 до 150  тис.грн.;

— для громадських організацій осіб з інвалідністю – від 30 до 50 тис.грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому законом порядку за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі (на електронну адресу: zotg@ukr.net), за адресою Київська обл., Броварський район, с. Зазим’я, вул. Широка,6, 07415  та у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Конкурсна пропозиція  подається  у запечатаному  конверті (з поміткою на конкурс і назвою організації) та містить:

‑ заяву про участь у конкурсному відборі  з визначення інститутів громадянського суспільства, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової підтримки з місцевого бюджету Зазимської громади (додаток 2);

‑ копію рішення органу державної фіскальної служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, завірену підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

– довідка про склад керівного органу громадської організації, завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

– опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації проекту, заходу за формою (додаток 4). Опис проекту, заходу  повинен висвітлити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання/реалізації проекту, заходу, інформацію про цільову аудиторію,  способи інформування громадськості про хід виконання/реалізації проекту, заходу, детальний розрахунок та джерела фінансування;

– інформацію про діяльність громадської організації, про загальну кількість учасників, склад в залежності від категорій учасників (наприклад, ветерани, особи з інвалідністю), досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (додаток 3);

– інформацію про можливість співфінасування проекту за рахунок власних коштів або інших залучених джерел.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

 

Увага!

На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської організації здійснюється відповідний запис «копія вірна», дата подання документів, П.І.П. та власний підпис.

Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді. Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а саме: пропозиція-прошита та скріплена печаткою громадської організації (за наявності).

Виконання (реалізація) програм (проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися протягом 2024 року.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00, за адресою: Київська область Броварський район с. Зазим’я,  вул. Широка,6. Терміни подання конкурсних пропозицій з моменту опублікування цього оголошення до 20 листопада 2023 року   (включно).

Конкурс проводитиметься трьома етапами.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету в 2024 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Зазимської сільської ради. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Строки проведення конкурсу:

 1. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу відбудеться 21 листопада 2023 року.
 2. Визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для подання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу) —24 листопада 2023 року
 3. Оголошення організатором конкурсу переможців Конкурсу — протягом 15 днів після визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

За додатковою інформацією звертатись до Кузьменко Анастасії Максимівни – спеціаліста (фахівця із соціальної роботи) відділу соціального захисту та охорони здоров’я населення Зазимської сільської ради, тел.0639506212, zotg@ukr.net).

ДОДАТКИ:
Про внесення змін до складу конкурсної комісії
Порядок використання коштів бюджету для фінансової підтримки ГО
Умови Конкурсу та додатки для участі в Конкурсі

Дата

Лис 20 2023
Expired!
Меню